სატრანსპორტო-საექსპედიტორო კომპანია ტრანსსისტემი სთავაზობს კლიენტებს ნაყარი და გენერალური ტვირთების გადატვირთვას, სარკინიგზო-საექსპედიტორო მომსახურებას სამხრეთ კავკასიის, ცენტრალური აზიისა და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნების მიმართულებით.